Banner portadaEscudo De Ares
imagen tel |Ir A Principal|Contacto

Logotipo Ares


Ares, Sábado 11 de xullo de 2020
Galego|Español|English
O ALCALDE RESPONDE

Pregúntelle ao Alcalde
CÁMARA WEB
WebCam Concello
CALENDARIO
añomesxullo
2020
mesaño
LuMaMiXoVeSaDo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Calendario escolas MunicipaisEscolas Municipais
SEDE DIGITAL
Sede Digital

Licitacin Electrnica

Perfil Contratante

Ares Digital

Tempo CPI Conde de Fenosa
Alcalde Julio Iglesias
Saúdo do Alcalde
Julio Ignacio Iglesias Redondo
III CONCURSO FOTOGRAFIA XUVENIL 2019

Vive Ares 2018

Actividades culturais

Actividades Deportivas

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DO CONCELLO DE ARES

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

APROBACIÓN PROVISIONAL PXOM 2017

APROBACIÓN INICIAL PXOM 2014

Contratación Persoal

Animais Abandonados

Policí Local

Protección civil

Trámites frecuentes

Zona Reciclaxe

Wi-fi Gratis

Aloxamentos e restaurantes


Noticias
Avisos
Bases para a provisión en réxime laboral temporal de 9 peóns para os Servizos Municipais de Limpeza de Praias Verán 2020.
29 xuño 2020 08:00
PRIMEIRA.- OBXECTO
O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal de PEÓNS co fin de atende-las funcións propias desta categoría profesional nos Servizos Municipais de Limpeza de Praias (tempada de verán 2020).

SEGUNDA.- MODALIDADE
A modalidade de contratación, tendo en conta o obxecto da convocatoria será o contrato por obra ou servizo determinado, cunha duración de 2 meses e unha retribución mensual bruta (incluída parte proporcional das pagas extras) de 1.108,33 €/mes.

TERCEIRA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.-
Nos termos do EBEP o sistema de selección, en atención ao obxecto, ao reducido prazo de contratación, á grave situación de desemprego existente no noso país (e concretamente na nosa comarca que ademáis carece dun sector de aproveitamento primario e secundario) , e á finalidade social que se lle pretende outorgar consistirá nunha baremación das circunstancias socioeconómica aplicando os baremos establecidos no Anexo I e unha entrevista con exposición curricular.

CUARTA.- DURACIÓN DO CONTRATO E XORNADA LABORAL
A duración do contrato será de dous meses contados a partir da sinatura do mesmo.

Os aspirantes que superen o proceso de selección, están obrigados a prestar unha xornada de 37,5 horas semanais, na medida e xeito requiridas polo interese do servizo, con horario de mañá, ou tarde, fraccionando a xornada se fose preciso, respetando os descansos semanais preceptivos.

QUINTA.- CONDICIÓN DOS ASPIRANTES.-
Para formar parte neste proceso de selección, os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos referidos todos e cada un á data en que remate o prazo de presentación de solicitudes:
a) Ser español, ou nacional dun Estado membro da Unión Europea, estes últimos, acorde co disposto na Lei 17/1993, de 23 de decembro.
b) Ter cumpridos 16 anos.
c) Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións correspondentes ó posto de traballo para o que se opta.
d) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servicio ó Estado, ás Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin atoparse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas por sentencia firme.

SEXTA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
As solicitudes para tomar parte no proceso de selección deberán facerse mediante instancia dirixida ó Sr. Alcalde, no modelo no Anexo II, que se facilitará a tal efecto no Rexistro Xeral do Concello, e presentaranse no propio Rexistro Xeral do Concello en horario de 9 a 14 h. Xunto coa instancia deberá achegarse a documentación que de seguido se relaciona. O prazo será de 5 días naturais.

• Fotocopia do D.N.I.
• Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego.
• Vida laboral (non necesaria no caso de que conste a data de inscripción na tarxeta de demandante de emprego).

A apertura deste proceso de selección publicaráse nun Xornal dos de maior tirada da comarca, ademáis da súa publicación na páxina web do Concello de Ares .

SÉPTIMA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado o prazo de presentación de instancias, publicarase a lista de aspirantes admitidos e excluídos (neste caso con indicación das causas que motivaron a exclusión) que se fará pública no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do concello.
Na mesma resolución o Alcalde determinará a composición da Comisión Seleccionadora, así como lugar, data e hora da celebración da entrevistas, que se publicarán tamén no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do concello para o seu coñecemento xeral.

OITAVA.- COMISION DE SELECCIÓN
A Comisión Seleccionadora será designada polo Alcalde.

NOVENA.- SELECCIÓN DE ASPIRANTES.
A comisión seleccionadora, en base ás circunstancias socioeconómicas dos aspirantes, acreditadas pola documentación aportada polo propio solicitante e a que obre en poder do propio Concello, adxudicaralle a cada un deles a puntuación correspondente.
A cada un/unha dos/as aspirantes previamente admitidos/as e que acaden as 50 puntuacións mais altas, realizaráselle unha entrevista con exposición curricular cuxa puntuación se engadirá á acadada na primeira fase e o resultado final establecerá o posto definitivo do aspirante.

DÉCIMA.- PROPOSTA DE CONTRATACIÓN.
Concluída a cualificación do proceso de selección, a Comisión publicará no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal a relación de tódolos aspirantes coa puntuación final. A comisión seleccionadora elevará á Alcaldía a correspondente proposta de contratación a favor dos/as aspirantes que obtiveron a puntuación total máis alta (a Comisión non poderá facer proposta de contratación a favor dun número de aspirantes superior ao das prazas convocadas ou propostas posteriormente).

UNDÉCIMA.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
Unha vez presentada a documentación á que se refire o apartado anterior, o órgano competente da corporación procederá á contratación a favor dos/as aspirantes propostos/as pola Comisión Seleccionadora, e será nula a contratación de quen estea incurso en causas de incapacidade específica conforme á normativa vixente.

A formalización dos contratos terá lugar dentro do prazo de cinco días naturais, a contar dende a data de notificación do acordo de contratación.
Mentres non se formalicen os respectivos contratos e non se incorporen ao posto de traballo, as/os aspirantes non terán dereito a percepción económica de ningunha clase.

DECIMOSEGUNDA.- NORMAS FINAIS.
Primera.- En todo o non previsto expresamente nas presentes bases, será de aplicación o Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 25 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e supletoriamente o Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto básico do empregado publico e a lei 2/2015 do 29 de abril, do emprego publico de Galicia, a Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das Administracións Públicas.

Segunda.- Todos os actos administrativos derivados desta convocatoria, así como a actuación da Comisión Seleccionadora, poderán ser impugnados polos/as interesados/as nos casos e na forma establecida pola Lei de procedemento administrativo e normas vixentes concordantes.

En xuño de 2020.

Asdo: D. Julio Ignacio Iglesias Redondo
Alcalde-Presidente do Concello de Ares

ANEXO I .

CRITERIOS PARA A SELECCIÓN DE PEÓNS PARA LIMPEZA DAS PRAIAS.

a) Empadroados no Concello de Ares.
b) Responsabilidades familiares: cónxuxe , fillos e fillas menores de vinteséis anos e persoas maiores dependentes .
c) Personas pertencentes aos colectivos con maiores dificultades de inserción, en especial os definidos como preferentes nos plans nacionais e autonómicos de Acción para o emprego e/ou atoparse en risco de exclusión social, atendendo aos informes dos servizos sociais municipais ou análogos.
d) Tempo transcorrido dende o último emprego desenrolado.
e) Experiencia laboral relacionada co posto de traballo a desenvolver.

BASES en pdf
Icono de conformidad con el Nivel Doble–A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0| XHTML 1.0 Transitional Válido| ¡CSS Válido!|Rss Concello Ares