Concellaría de Turismo, Patrimonio, Emprendemento e Mobilidade

LUCÍA BLANCO GARCÍA

Contacto: lucia.blanco@concellodeares.com

A Concellería de Turismo e Patrimonio encárgase da xestión de todo recurso, actividade ou espazo relacionado co desenvolvemento turístico da localidade. Promove campañas de fomento do turismo, traballa na ampliación da oferta do municipio tanto a veciños como a visitantes e promove a revalorización dos espazos sociais, naturais, culturais e históricos de gran relevancia para Ares.

No relacionado coa área de Medio Ambiente, as tarefas da concellería céntranse no coidado da contorna natural, mellorando as condicións de parques e xardíns, así como da xestión de actividades de concienciación.

En materia de Emprendemento e Mobilidade, xestiona as cuestións relacionadas co sistema de estacionamento e transporte urbano, así como os vínculos co comercio, industria, mercados e mercadillos.