CONTRATACIÓN DE 1 SUBALTERNO/A DENTRO DO PROGRAMA PEL-CONCELLOS DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA.

 

APROBADA: DÑA. MARIA SERRANO SANCHEZ.

SUPLENTE: DÑA ROSA MARIA FERNANDEZ PEREZ.

 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL,

ANUNCIO en pdf