Servizo municipal de augas

LOCALIZACIÓN

Avda. Saavedra Meneses, 12
15624 ARES
A Coruña

TEL. OFICINA

981 338 715

TEL. AVERÍAS

617 506 035