Contratación de Persoal

Calificación aspirantes correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo da Biblioteca / Ludoteca, No Proceso De Estabilización Para Cubrir As Prazas Vacantes No Cadro De Persoal Do Concello De Ares Relativas Ao Proceso De Estabilización De Emprego Temporal Publicadas No BOP Número 100 Do Venres 27 De Maio De 2022 E No BOP Número 101 Do Luns 30 De Maio De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11:50 horas do día

Calificación aspirantes correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Aux. Administrativo de Centro 3ª Idade, No Proceso De Estabilización Para Cubrir As Prazas Vacantes No Cadro De Persoal Do Concello De Ares Relativas Ao Proceso De Estabilización De Emprego Temporal Publicadas No BOP Número 100 Do Venres 27 De Maio De 2022 E No BOP Número 101 Do Luns 30 De Maio De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11:50 horas do día

Calificación aspirantes correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Aux. Administrativo do Xulgado de Paz, No Proceso De Estabilización Para Cubrir As Prazas Vacantes No Cadro De Persoal Do Concello De Ares Relativas Ao Proceso De Estabilización De Emprego Temporal Publicadas No BOP Número 100 Do Venres 27 De Maio De 2022 E No BOP Número 101 Do Luns 30 De Maio De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11:50 horas do día

Calificación aspirantes correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Oficial de 1ª servizos, No Proceso De Estabilización Para Cubrir As Prazas Vacantes No Cadro De Persoal Do Concello De Ares Relativas Ao Proceso De Estabilización De Emprego Temporal Publicadas No BOP Número 100 Do Venres 27 De Maio De 2022 E No BOP Número 101 Do Luns 30 De Maio De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11:00 horas do día

Calificación aspirantes correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga), No Proceso De Estabilización Para Cubrir As Prazas Vacantes No Cadro De Persoal Do Concello De Ares Relativas Ao Proceso De Estabilización De Emprego Temporal Publicadas No BOP Número 100 Do Venres 27 De Maio De 2022 E No BOP Número 101 Do Luns 30 De Maio De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 12:00 horas do día

Calificación aspirantes correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Educador/a Social, No Proceso De Estabilización Para Cubrir As Prazas Vacantes No Cadro De Persoal Do Concello De Ares Relativas Ao Proceso De Estabilización De Emprego Temporal Publicadas No BOP Número 100 Do Venres 27 De Maio De 2022 E No BOP Número 101 Do Luns 30 De Maio De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 12:30 horas do día

Calificación aspirantes ACTA 2ª correspondiente a 1 plaza de personal laboral hizo de Auxiliar Administrativo (Servicios Sociales), No Proceso De Estabilización Para Cubrir Las Plazas Vacantes en la plantilla Del Concello de Ares Relativas Al Proceso De Estabilización De Empleo Temporal Publicadas No BOP Número 100 Del Viernes 27 De Mayo De 2022 Y No BOP Número 101 Del Lunes 30 De Mayo De 2022

O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Sendo as 11,30 horas do dia