Toda a localidade conta con múltiples espazos que interrelacionan deporte ao aire libre e medio ambiente. Polo seu valor recreativo ou natural, Ares incorporou nos últimos anos un conxunto de infraestruturas lúdico-deportivas que se materializan nos seguintes parques biosaudables:

 1. Parque de Rosalía de Castro
 2. Parque de O Petelo
 3. Parque anexo ao aparcamento de Redes
 4. Parque de Lubre, na finca do local de ensaio
 5. Parque do CIRS de Cervás
 6. Parque de Outeiro de Chanteiro
 7. Parque de Pedrós, xunto ao lavadoiro.

 

Os parques biosaudables compleméntanse, na súa maior parte, coas seguintes áreas infantiles:

 1. Parque infantil de Rosalía de Castro
 2. Parque infantil del área do Porto
 3. Parque infantil de vivendas Cortiñas Gil
 4. Parque infantil anexo ao aparcamento de Redes
 5. Parque infantil de Lubre, na ficna local de ensaio
 6. Parque infantil do CIRS de Cervás
 7. Parque infantil de Pedrós, xunto ao lavadeiro.
 8. Parque infantil de Marina do Pombal
 9. Parque infantil do CPI As Mirandas.

 

Previous slide
Next slide