O concello de Ares recibe unha axuda polo importe de 20.000,00 € para a execución do “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INCREMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y MEJORA DE HÁBITATS PARA LA VIDA SILVESTRE”

O concello de Ares recibe unha axuda polo importe de 20.000,00 € por parte da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda repartidos en dúas anualidades 12.273,59 € correspondentes a anualidade 2023 e 7.726,41 € correspondentes a anualidade 2024 ao abeiro da Orde do 15 de maio de 2023 pola que se establecen as bases […]

O concello de Ares recibe unha axuda por importe de 8.745,54 € para a adquisición de tres punto limpos de proximidade cun formato de mobiliario urbano de proximidade que permita chegar dun xeito cercano á cidadanía para unha tipoloxía de residuos de pouco volume

O concello de Ares recibe unha axuda por importe de 8.745,54 € por parte da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia  ao abeiro da Orde do 21 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de […]

Nova convocatoria do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol vén de recibir da Xunta de Galicia unha nova edición do Programa Integrado de Emprego de Galicia. A administración autonómica e o Servicio Público de Empleo Estatal financian esta convocatoria dirixida a mulleres en situación de desemprego inscritas na correspondente Oficina de Emprego e empadroadas nos Concellos […]

PIE Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

A Xunta de Galicia concedeu á A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol unha nova edición do Programa Integrado de Emprego de Galicia. A administración autonómica e o Servicio Público de Empleo Estatal financian esta convocatoria con 220.000 €. Vai dirixida a mulleres en situación de desemprego inscritas na correspondente Oficina de Emprego e […]

Bases do Proceso Selectivo para a Formación dunha Bolsa de Traballo para realizar Contratacións Laborais Temporais ou Nomeamentos Interinos de Persoal como Traballador/a Social.

Convocatoria bolsa traballador/a social EDICTO Aprobadas na Xunta Local de Goberno do día 30 de outubro de 2023 as Bases do proceso selectivo para a forma-        ción dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de persoal como traballador/a social así como á vista de que durante o ano 2023 a […]

Convocatoria proceso selectivo creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes, vacacións, reforzo extraordinario e servizos ou ausencias que se poidan dar no posto de oficial de 1ª para o servizo de obras

Convocatoria proceso selectivo creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes, vacacións, reforzo extraordinario e servizos ou ausencias que se poidan dar no posto de oficial de 1ª para o servizo de obras ANUNCIO: CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVEN- TUAIS VACANTES, VACACIÓNS, […]

Servizos Sociais pon en marcha as Axudas Económicas para os Agasallos de Nadal 2023

Poderán concorrer a esta liña de apoio todas aquelas familias que estean empadroadas e residan en Ares cunha antigüidade de 6 meses e que conten cun menor beneficiario que non tivera cumpridos os 17 anos na festividade de Reis. Estableceranse uns baremos onde se terán en conta os ingresos das unidades familiares, primando a aquelas […]

O Concello de Ares atópase actualmente no proceso de adhesión definitiva á Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Como parte deste compromiso, planificouse unha serie de actividades que levarán a cabo ao longo dos anos 2023 e 2024. Algunhas destas actividades xa se están realizando. O obxectivo principal destas accións é promover a saúde e o benestar da poboación, fomentando contornas e estilos de vida saudables e fortalecendo a seguridade. A continuación, achegamos […]

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol puxo en marcha un novo prazo de inscrición para o Programa Integrado de Emprego

Deseñado especialmente para mulleres en situación de desemprego que estean rexistradas na oficina de emprego e empadroadas no noso concello, así como nos de Cabanas, Cedeira, Fene, Mugardos, Narón, Neda e Valdoviño. Dentro deste programa, actualmente ofrécense prazas vacantes en diferentes itinerarios formativos, entre os cales se atopan a Cociña (tanto Cociña colectiva como Cociña […]

O concello de Ares recibe unha axuda da financiado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña correspondentes ao Programa MA100: SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO 2023

O concello de Ares recibe unha axuda da financiado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña correspondentes ao Programa MA100: SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO 2023, por un importe de 25.219,43€. O obxecto deste programa é apoiar aos concellos da provincia da Coruña no sostemento dos gastos de contratación dirixidos á limpeza […]

O Concello Ares recibe unha axuda polo importe de 16.640,00 € da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdades da Xunta de Galicia para a rehabilitación e mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM)

O Concello Ares recibe unha axuda polo importe de 16.640,00 € da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdades da Xunta de Galicia ao abeiro Resolución do 5 de xaneiro de 2023 da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais de Galicia para […]