O Concello de Ares resulta beneficiado de una subvención da Excma. Deputación Provincial da Coruña para o mantemento da contratación do Director Técnico Deportivo.

O Concello de Ares resulta beneficiado de una subvención da Excma. Deputación Provincial da Coruña por importe de 15.000,00 € publicado no  BOP nº 103 do 01/06/2023 ao abeiro da Convocatoria:  (FO106/2023) Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de […]

O Concello Ares finaliza a intervención “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y DE EJECUCIÓN REFORMA DE EQUIPAMIENTOS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD A RECURSOS TURÍSTICOS” financiada co Procedemento: Subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU

O Concello Ares finaliza a intervención “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y DE EJECUCIÓN REFORMA DE EQUIPAMIENTOS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD A RECURSOS TURÍSTICOS” cun orzamento que ascende a 51.832,41 € (IVE Engadido) e financiada co Procedemento: Subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e […]

O Concello Ares finaliza a intervención “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA INTERACTIVA EN LA FACHADA MARÍTIMA DE ARES” e financiada co Procedemento: Subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU

O Concello Ares finaliza a intervención “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA INTERACTIVA EN LA FACHADA MARÍTIMA DE ARES” cun orzamento que ascende a 14.999,44 €  (IVE Engadido) e financiada co Procedemento: Subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU, e […]

O Concello Ares finaliza a intervención “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CAMINO DE SALGUEIRAS – CHANTEIRO – ARES” financiada co Procedemento: Subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU

O Concello Ares finaliza a intervención “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CAMINO DE SALGUEIRAS – CHANTEIRO – ARES” cun orzamento que ascende a 79.989,32 € (IVE Engadido) e financiada co Procedemento: Subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU, […]

O concello de Ares recibe unha axuda polo importe de 20.000,00 € para a execución do “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INCREMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y MEJORA DE HÁBITATS PARA LA VIDA SILVESTRE”

O concello de Ares recibe unha axuda polo importe de 20.000,00 € por parte da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda repartidos en dúas anualidades 12.273,59 € correspondentes a anualidade 2023 e 7.726,41 € correspondentes a anualidade 2024 ao abeiro da Orde do 15 de maio de 2023 pola que se establecen as bases […]

O concello de Ares recibe unha axuda por importe de 8.745,54 € para a adquisición de tres punto limpos de proximidade cun formato de mobiliario urbano de proximidade que permita chegar dun xeito cercano á cidadanía para unha tipoloxía de residuos de pouco volume

O concello de Ares recibe unha axuda por importe de 8.745,54 € por parte da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia  ao abeiro da Orde do 21 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de […]

O concello de Ares recibe unha axuda por parte da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, Financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU, para a adquisición de tres punto limpos de proximidade cun formato de mobiliario urbano de proximidade que permita chegar dun xeito cercano á cidadanía para unha tipoloxía de residuos de pouco volume

O concello de Ares recibe unha axuda por importe de 8.745,54 € por parte da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia  ao abeiro da Orde do 21 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de […]

Nova convocatoria do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol vén de recibir da Xunta de Galicia unha nova edición do Programa Integrado de Emprego de Galicia. A administración autonómica e o Servicio Público de Empleo Estatal financian esta convocatoria dirixida a mulleres en situación de desemprego inscritas na correspondente Oficina de Emprego e empadroadas nos Concellos […]

PIE Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

A Xunta de Galicia concedeu á A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol unha nova edición do Programa Integrado de Emprego de Galicia. A administración autonómica e o Servicio Público de Empleo Estatal financian esta convocatoria con 220.000 €. Vai dirixida a mulleres en situación de desemprego inscritas na correspondente Oficina de Emprego e […]

Bases do Proceso Selectivo para a Formación dunha Bolsa de Traballo para realizar Contratacións Laborais Temporais ou Nomeamentos Interinos de Persoal como Traballador/a Social.

Convocatoria bolsa traballador/a social EDICTO Aprobadas na Xunta Local de Goberno do día 30 de outubro de 2023 as Bases do proceso selectivo para a forma-        ción dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de persoal como traballador/a social así como á vista de que durante o ano 2023 a […]