O Concello de Ares resulta beneficiado de una subvención da Excma. Deputación Provincial da Coruña por importe de 15.000,00 € publicado no  BOP nº 103 do 01/06/2023 ao abeiro da Convocatoria:  (FO106/2023) Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2023, para o mantemento da contratación do Director Técnico Deportivo.

Mediante esta convocatoria o Concello de Ares pretende utilizar esta axuda para garantir a prestación integral e adecuada de actividades deportivas e  contribuír á mellora dos servizos municipais de deportes mediante a profesionalización do seu persoal técnico.