Proxecto CES Concello de Ares

O concello de Ares desenvolve un programa de control de colonias felinas para a presenza de gatos na contorna urbana aberta, se desenvolva dun modo harmónico entre el benestar animal e a convivencia cidadá.

CONTROL DE COLONIAS FELINAS

En relación ás colonias de gatos de Ares, A ordenanza establece a promoción da súa xestión co obxecto de minimizar as molestias que poidan producir os animais á veciñanza, reducir os riscos sanitarios, evitar a superpoblación e mellorar a calidade de vida dos animais.

O control reprodutivo mediante a aplicación do protocolo CER (captura, esterilización e retorno), é a solución avalada por numerosos traballádevos de investigación e supón unha boa política de control da poboación felina desde un punto de vista da saúde pública e do benestar animal.

As colonias felinas na contorna urbana son un factor positivo para o control ecolóxico de pragas de roedores e insectos a condición de que estean controladas a súa proliferación e condicións sanitarias.

OS VOLUNTARIOS DO PROGRAMA

Os coidadores destas colonias son voluntarios que seguen un protocolo e actuación establecido e colaboran nas capturas.

PODES INSCRIBIRCHE COMO VOLUNTARIO! E colaborar nalgunhas destas tarefas:

 • O control e coidado dunha colonia do programa.
 • Capturas e traslados ao veterinario
 • Participando na organización

OS BENEFICIOS DUN PROTOCOLO CES

 • As condicións de vida melloras.
 • Evítase a proliferación descontrolada.
 • Impídese a aparición de roedores
 • Os solares mantéñense en boas condicións hixiénico-sanitarias
 • A esterilización elimina maullidos, marcaxe e pelexas propias de gatos non esterilizados, minimizando as molestias que poden producir.
 • A longo prazo, é máis económico manter a esas colonias controladas que os procedementos de captura continua.
 • Os coidadores autorizados poden autorizarse mediante un carné e seguen o protocolo establecido polo programa
 • Apóiase e facilita o traballo altruísta destes cidadáns e das asociacións sen ánimo de lucro que traballan pola protección animal, cumprindo así a súa demanda de protección e respecto cara aos animais.

PROTECCIÓN DOS ANIMAIS

A ordenanza Municipal e a Lei autonómica 11/2003 tipifican as infraccións en casos de tenencia irresponsable, inobservancia das obrigacións para a hixiene, seguridade, tranquilidade ou convivencia cidadá e sancións especialmente os malos tratos dos animais.

As colonias de gatos rexistrados no programa están protexidas e controladas polo concello de Ares, impídese a todos os cidadáns/as unha actitude de respecto cara aos gatos evitando molestarlles e non fornecerlles ningún tipo de alimento

NON AO ABANDONO

Un gato que se adaptou á vida nun piso non terá grandes posibilidades de sobrevivir se o abandonas. Non quedará no sitio onde o deixes senón que é probable que fuxa na procura daquel que considera o seu fogar, cunha probabilidade moi alta de falecemento.

ESTERILIZACIÓN DOS GATOS EN SITUACIÓN DE SEMILIBERTADE

Naquelas zonas veciñais onde ai gatos domésticos en situación de semilibertad, é imprescindible de que os seus propietarios responsabilícense de esterilizarlos.

Nestes casos, os propietarios deben considerar que os seus gatos poden ser capturados se permiten que saian ao exterior. A Ordenanza Municipal establece que os animais de compañía que circulan sen a identificación establecida legalmente, poderán ser recollidos polos servizos públicos. Por tanto, se un gato capturado non ten microchip de identificación, será considerado un gato sen propietario, esterilizado e marcado cun pequeno corte de orella (método internacional para marcar aos gatos de colonias esterilizados).

Para evitalo, rogamos aos propietarios de gatos que esterilicen e identifiquen mediante microchip a maior brevidade.

Doutra banda, considerando todos os perigos que un gato pode atopar na vía urbana, recoméndase tamén tentar afacelo a permanecer no interior da vivenda, dispoñendo rascadores e zona de xogo para compensar a súa necesidade natural de actividade física.

DIA 8 DE AGOSTO DIA INTERNACIONAL DO GATO

Con motivo da celebración internacional do día do gato, facemos un chamamento a todas aquelas persoas que queiran formar parte de CER de Ares

VOLUNTARIOS e DOANTES, co fin de colaborar e axudar nas nosas colonias felinas aresás.

O voluntario é sinónimo de xenerosidade e empatía. Doas parte do teu tempo de lecer ou descanso, o teu agarimo e esforzo de maneira absolutamente altruísta.

O voluntariado é un compromiso desde o momento no que libremente se adopta, que require responsabilidade e constancia, pero que resulta gratificante dado que contribúe ao benestar de seres sintientes que sufran e padecen na súa pel condiciones moi duras, pero non teñen máis voz que as nosas, as túas para dalas a coñecer e contribuír a previlas e / ou palialas

De que maneira podes axudarlles?

 • Participar no coidado das colonias, con quendas de visitas para alimentar, revisar o estado dos comederos, que a zona este limpa e que os gatos se atopen ben, así como censar e recoñecer aos novos membros.
 • Axudar nas capturas e rescates para a súa esterilización ou no caso de camadas, para ser dados en adopción ou para a súa visita ao veterinario no suposto que poidan ser tratados e medicados na propia colonia.
 • Axuda na difusión do traballo que realizamos nas redes sociais, ben facendo fotos, vídeos e / ou edición dos mesmos, publicando contidos.

DOANTES

Os Doantes son aquelas persoas que dan algo, sen recibir nada a cambio.

Se queres doar ou axudar materialmente a estes felinos, contacta co concello de Ares ou con algunha persoa das colonias, alí poderás doar pipetas, pastillas para desparasitar, comida…etc. Toda axuda será ben recibida