Ares Ultramarino

A vida mariñeira marcou historicamente o establecemento e crecemento do municipio, ademais da súa configuración identitaria e cultural. O desenvolvemento de fábricas de salgado e conservación; a relación da poboación co sector da pesca; o impacto económico, cultural e social da emigración e as viaxes transoceánicas en Ares… Todos estes elementos e recursos quedan recolleitos baixo o selo Ares Ultramarino, unha marca que revaloriza a historia e os produtos do mar máis próximos e que desexa consolidar produtos turísticos competitivos e comercializables para a localidade.

Aquí atopará os contidos que debullan a pegada do mar e a emigración do século pasado en Ares:

O Proxecto

O principal obxectivo que persegue o proxecto Ares Ultramarino, é conxugar un servizo público para poñer en valor e dar a coñecer a historia, a cultura e a actividade pesqueira do concello de Ares, mellorando o seu tecido empresarial e emprendedor, fundamentado principalmente nun posicionamento diferencial. O seu público obxectivo será a propia poboación local, co obxecto de revalorizar a propia cultura e a confianza social no desenvolvemento endóxeno, e os visitantes do concello de Ares e o público xeral.

Por todo isto,  dentro da programación deste proxecto están por un lado, as accións formativas que axudan a mellorar a comercialización dos produtos das nosas empresas e a que a xente mais nova das familias do mar poidan atopar un lugar en novas iniciativas empresariais ou poidan reorientar outras iniciativas xa postas en marcha. Por outro lado queremos converter a Ares na referencia para todas as persoas que se acheguen a Galicia e queiran saber da nosa historia relacionada coas migracións a América e toda a súa relación co mar.

Como continuación da primeira edición, na cal se concluíu a importancia que o turismo ten para valorizar e comercializar os nosos produtos, o Concello pon en marcha o programa ‘ARES ULTRAMARINO II proxecto que se desenvolve ao abeiro do Programa FEMP 2014-2020 da Consellería do Mar, tramitado no GALP Golfo Ártabro Norte na convocatoria 2021-2022.

OBXECTIVOS

O noso proxecto ten como obxectivo traballar dous aspectos básicos para o futuro das nosas xentes;

  • O mantemento da nosa cultura mariñeira.
  • A formación do noso tecido empresarial para poder reconverter aos familiares da xente do mar en outros sectores.

Para conseguir este fin queremos poñer en valor os nosos recursos e o noso patrimonio ligado ao mar co obxectivo de facelo atractivo para os visitantes de Ares e así conseguir comercializar o noso destino e fixar poboación a través de accións;

  • Dar a coñecer a historia do noso sector pesqueiro e a nosa historia relacionada coas culturas que nos levaron a cruzar o océano.
  • Reconverter o noso sector empresarial e pesqueiro que así o deseñe en novas áreas empresariais adecuadas á nova economía.
  • Seguir a converter a Ares nunha referencia para coñecer a cultura Indiana e a relación do noso país cos países do outro lado do Atlántico, para todas as persoas que visiten Galicia e queiran contar cunha experiencia rigorosa e localizada.