Contratación de 1 PEÓN FORESTAL para a realización da obra/sevizo “Coidados Forestais” subvencionado pala Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

ACTA COMISIÓN SELECCIONADORA Reunidos no Concello de Ares, senda as 09:30 horas do día 17 de xullo de 2024, as Sras/Sres. ó marxe indicados, coa finalidade de procederá contratación de 1 PEÓN FORESTAL para a realización da obra/sevizo “Coidados Forestais” subvencionado pala Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Presidente: D. Angel Rodríguez Calviño Secretaria: Dª […]

Resultado probas de aptitude física auxiliar Policía Local 2024

ACTA COMISIÓN SELECCIONADORA Reunidos no Concello de Ares, sendo as 09,30 horas do día 10 de xullo de 2024, as Sras/Sres. ó marxe indicados, coa finalidade de proceder á contratación de 3 auxiliares de policía local durante un periodo de 3 meses (xornada completa). Presidente: D. Angel Rodriguez Calviño Secretaria: Dª Isabel Margharetto Rodriguez Vocais: […]

Coñecemento da lingua galega Auxiliares da Policía Local 2024

ACTA COMISIÓN SELECCIONADORA Reunidos no Concello de Ares, sendo as 09,00 horas do día 9 de xullo de 2024, as Sras/Sres. ó marxe indicados, coa finalidade de proceder á contratación de 3 auxiliares de policía local durante un periodo de 3 meses (xornada completa). Presidente: D. Angel Rodriguez Calviño Secretaria: Dª Isabel Margharetto Rodriguez Vocais: […]

Resultados proba de coñecemento Auxiliares da Policía Local 2024

ACTA COMISIÓN SELECCIONADORA Reunidos no Concello de Ares, sendo as 09,00 horas do día 4 de xullo de 2024, as Sras/Sres. ó marxe indicados, coa finalidade de proceder á contratación de 3 auxiliares de policía local durante un periodo de 3 meses (xornada completa). Presidente: D. Angel Rodriguez Calviño Secretaria: Dª Isabel Margharetto Rodriguez Vocais: […]

Listaxe admitidos Auxiliares da Policia Local 2024

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Comisión seleccionadora Auxiliares da Policía Local 2024 Expediente electrónico: 267/2024   A vista das Bases para a contratación en réxime laboral temporal de tres (3) auxilares da Policía Local Aprobadas e iniciada convocatoria de contratación, visto-los preceptos de xeral aplicación, en especial a Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases […]

Campaña de sensibilización “LIBERDADE DE SER E SENTIR!” impulsada pola Deputación da Coruña neste ano 2024

Renovación da adhesión coa Deputación da Coruña Campaña de sensibilización “LIBERDADE DE SER E SENTIR!” A renovación da adhesión levouse a cabo o 19/06/2024 Dita renovación desta adhesión compromete ao Concello  á difusión en redes sociais empregando o cancelo #seresentir, utilización das imaxes oficiais e publicidade das actividades no marco da campaña. Foi enviado o […]

Admitidos/excluidos provisionais para a Contratación Laboral Temporal de dous técnicos para a Caseta de Turismo.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Comisión seleccionadora Persoal das oficinas de turismo 2024 Expediente electrónico: 1011/2023 A vista da Resolución pola que se aproba a concesión provisiona de subvencións correspondentes ao programa DP0029 para concellos da provincia da Coruña de menos de habitantes para financiar o gasto de persoal da oficinas de turismo 2024, publicadas no BOP […]