A Tenencia

Estamos ante un dos símbolos da emigración máis importante desta vila redeña. Este edificio é moito máis cos muros e arquitectura que vemos. Tras destas paredes agóchanse moitos nomes, xeracións enteiras construíndo un futuro mellor. A Tenencia foi fundada pola Sociedad Agrupación Instructiva de Redes y Caamouco na Habana. José Calvo Pérez foi o construtor […]

CASA PEPE FREIRE

R/Nova, 50 Esta casa, evidentemente, é unha excepción no noso roteiro pola arquitectura indiana, xa que estamos ante unha casa do século XVIII, e que non foi restaurada ao modo modernista, como outras que podedes atopar pola vila. A importancia desta casa reside no feito de ser a casa dun dos precursores dos movementos migratorios […]

CASA PACO BELLO

R/ Nova, 21 A Rúa Nova é o segundo grande eixo de crecemento de Redes despois da Avenida de Gaspar Rodríguez. Tal é así que despois de ter emigrado a Cuba, Francisco Bello Casteleiro (1876-1952), decide reformar a casa familiar ante a que nos atopamos. Paco Bello marchou de novo a La Habana e comezou […]

Cabrias

Hai quen pregúntase que son esas estruturas de madeira que dominan a praia de Area Morta xunto á rampla do Pedregal, na localidade de Redes. Algúns cazadores de mitos poderían pensar que son os restos dalgún tipo de antiga porta cerimonial, ao estilo das portas dos templos chineses ou dos arcos de triunfo romanos. Nada […]

CASA DE OLIVA

Avda. Gaspar Rodríguez, 40 Esta vivenda de máis de douscentos anos de antigüidade, adquiriu o seu aspecto máis ou menos actual tras unha reforma feita polo artesán portugués Domingo Pires no ano 1912 da que da fe unha inscrición que aparece no chan, diante da porta. Non sabemos se nese ano remataron as obras ou […]

CASA BENITO ROJO

Avda. Gaspar Rodríguez, 2 Benito Rojo López, emigrou a Chile no ano 1905 onde comezou traballando no “Almacén La Rueda” en Iquique. No 1912 casa con Albina e encoméndalle ao mestre de obras José Calvo a construción desta vivenda que supón un perfecto exemplo da arquitectura indiana: Fachada principal simétrica, fiestra redonda no faiado, galería […]

CASA DE RAMÓN CAÍNZOS

R/ Da Igrexa, 45 Sabemos da súa existencia cando menos desde 1870, e era coñecida popularmente como Pazo de Cervás. A vivenda reformouse no ano 1930, mais foi nos anos 40, cando o seu novo dono Ramón Caínzos voltou de Cuba, que a casa acadou o seu sabor indiano. Destaca o carácter modernista das galerías, […]

CIRS

Rúa da Igrexa, 22 Entre os anos 1922 e 1924 fúndase o Centro Instructivo de Cervás (CIRS). Inicialmente operaba nun local alugado, ata que se adquiriu o actual terreo por un enorme prezo para a época (14.000 pesetas). Foron as delegacións de emigrados en Estados Unidos e Cuba as que posibilitaron a recadación desta importante […]

CASA DOS CURBEIRAS

Rúa Praia de Estacas, 2 Esta casa, patrimonio da familia Curbeira, de longa raizame na vila, apenas presenta trazos da arquitectura indiana, exemplificando antes a arquitectura tradicional vilega anterior ao período modernista. Sendo casa xa existente antes da expansión urbana propiciada pola salazón, ao contrario das casas indianas, que medraron na nova área urbana, a […]