Se estás interesado en facelo, concerta a túa cita acudindo presencialmente ás instalacións da Alianza Aresana ou a través do teléfono  981 448 057 no horario de apertura da biblioteca.

Lembra que podes realizar a renovación do DNI ata 6 meses antes da data de caducidade.