O Concello de Ares executa o proxecto “CAMIÑO ESCOLAR SEGURO: TREITO PASEO MARÍTIMO – RÚA REAL – C.E.I.P. AS MIRANDAS” cun importe que ascende a 48.365,81 € (IVE Incluído), polo que percibiu unha axuda que ascende a 39.971,74 € ao amparo da Convocatoria de Axudas para a realización de accións destinadas á promoción de estilos de vida saudable a través da creación ou rehabilitación de contornas saudables no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia C18.I2.

A execución desta actuación respectou o chamado principio de non causar un prexuízo significativo ao medioambiente (principio DNSH polas súas siglas en inglés, «Do Non Significant Harm»), en todas as súas fases, deseño, execución e xustificación, estando suxeitas ás disposicións europeas e nacionais que o regulan.

Este proxecto #realizar no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través do Real Decreto 1070/2021, de 4 decembro que instrumentaliza o apoio do Ministerio de Sanidade e da FEMP, a través do financiamento do instrumento Europeo de Recuperación «Next Generation EU».

Execútase unha actuación ambiciosa que modifica substancialmente a mobilidade nun ámbito extenso e que prioriza a peonalización mediante unha plataforma única que vincula a Rúa Real co espazo de influencia do colexio e a súa área de influencia e instalacións deportivas.

Con esta actuación permítese unha mellor comunicación e seguridade peonil entre a arteria de maior potencial transformador do centro do núcleo urbano, Rúa Real e o colexio C.E.I.P. de As Mirandas, facilitando o acceso seguro desde o centro urbano ao Colexio.

Ademais con todo iso, favorécese a transformación da mobilidade en todo o ámbito urbano mediante a peonalización de itinerarios que conectan o principais equipamento urbanos como son o campo de futbol, o ámbito do colexio, a gardería e a residencia de persoas maiores.

Conséguense unha serie de obxectivos que son:

  • Reducir as emisións de gases de efectos invernadoiro derivados do uso do transporte privado.
  • Mellorar a accesibilidade e crear espazos inclusivos.
  • Promover a autonomía das persoas, a sustentabilidade e hábitos de vida saudables

Ares, 31 de agosto 2023