PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL TERCEIRO TRIMESTRE ANO 2022

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * (En días)

* Cando o dato reflíctese entre paréntese refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pago por parte da Administración en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pago da Administración atópanse, en termo medio, nun momento anterior ao devandito período máximo.

Entidades que non remitiron os seus datos a tempo para a elaboración do informe:

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL DETALLE POR ENTIDADES TERCEIRO TRIMESTRE ANO 2022

(En días) * Cando o dato reflíctese entre paréntese refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pago por parte da Entidade en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pago da Entidade atópanse, en termo medio, nun momento anterior ao devandito período máximo.

Entidades que non han remitido sus datos a tempo para a elaboración do informe:

 

PERIODO MEDIO DE PAGO TERCEIRO TRIMESTRE 2014 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO CUARTO TRIMESTRE 2014 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO PRIMEIRO TRIMESTRE 2015 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2015 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO TERCEIRO TRIMESTRE 2015 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO CUARTO TRIMESTRE 2015 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO PRIMEIRO TRIMESTRE 2016 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO TERCEIRO TRIMESTRE 2016 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO CUARTO TRIMESTRE 2016 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO PRIMEIRO TRIMESTRE 2017 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2017 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO TERCEIRO TRIMESTRE 2017 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO CUARTO TRIMESTRE 2017 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO PRIMEIRO TRIMESTRE 2018 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2018 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO TERCEIRO TRIMESTRE 2018 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO CUARTO TRIMESTRE 2018 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO TERCEIRO TRIMESTRE 2019 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO CUARTO TRIMESTRE 2019 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO PRIMEIRO TRIMESTRE 2020 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO TERCEIRO TRIMESTRE 2020 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO CUARTO TRIMESTRE 2020 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2021 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO TERCEIRO TRIMESTRE 2021 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO CUARTO TRIMESTRE 2021 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO PRIMEIRO TRIMESTRE 2022 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2022 en pdf
PERIODO MEDIO DE PAGO TERCEIRO TRIMESTRE 2022 en pdf