O Concello de Ares resulta beneficiado de una subvención da Excma. Deputación Provincial da Coruña por importe de 24.919,44 € publicado no  BOP nº 122 do 29/062022 ao abeiro da Convocatoria: (MA100/2022) Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2022, para a execución do obxecto “LIMPEZA PRAIAS 2022”.

Mediante esta convocatoria o Concello de Ares pretende utilizar esta axuda para a conservación das nosas praias e do medio ambiente, dado que o turismo unha das principais fontes de recursos do municipio, é preciso contar cun servicio de limpeza de praias de grande operatividade pois, os medios ordinarios do municipio non son suficientes para manter os areais en perfectas condicións.

 

Ares, 8 de Agosto do 2022