bando corte luz - 02.04.2024

JULIO IGNACIO IGLESIAS REDONDO, ALCALDE DO CONCELLO DE ARES, POR MEDIO DO PRESENTE

FAI SABER: 

A empresa ufd grupo Naturgy vén de remitir unha comunicación ao Concello, informando que os próximos días 8 de abril, de 00:00 a 02:00 horas, e 9 de abril, de 00:00 a 02:00 h., co fin de realizar traballos de mantemento, mellora e desenvolvemento da rede eléctrica, procederán a deixar fóra de servizo unha serie de instalacións, o cal pode provocar interrupcións na subministración de electricidade durante ese intervalo de tempo.

As instalacións eléctricas sometidas a descargo afectan ás  seguintes rúas ou lugares:

  • ARES: RÚA REAL, RÚA SAN ANTONIO
  • CHANTEIRO: CAMIÑO DE CAMPELO E PRAIA DE CHANTEIRO

O teléfono que proporcionan para aqueles que desexen calquera aclaración ao respecto é 900 333 999.

Ares, 2 de abril de 2024

O alcalde,

Asdo.: Julio Ignacio Iglesias Redondo