Anuladas por repetición as preguntas número 38 e 39.

As reservas número 1 e 2 entrán no seu lugar.

Concedese un prazo de tres días naturais a efectos de alegacións/reclamacións.

PRANTILLA en pdf