– PERÍODO DE ACTIVIDADE: do 30 de xuño ao 30 de setembro
– PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Cinco días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio

Se estás interesado/a podes consultar a documentación necesaria, requisitos e criterios de outorgamento nas seguintes bases:

BASES en pdf