APROBACIÓN DEFINITIVA PXOM 2020
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ARES

Documento refundido do PGOM de Ares conforme á orde de aprobación definitiva da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda do 05/02/2020

ÍNDICE DOCUMENTOS:

00 PGOM ARES 2020 ÍNDICE en pdf
09 PGOM ARES 2020 PLANOS DE INFORMACIÓN ÍNDICE en pdf
10 PGOM ARES 2020 PLANOS DE ORDENACIÓN ÍNDICE en pdf

DOCUMENTO I: ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

01 PGOM ARES 2020 AMAP en pdf

DOCUMENTO II: ESTUDO DO MEDIO RURAL

02 PGOM ARES 2020 EMR en pdf

DOCUMENTO III: MEMORIA XUSTIFICATIVA

03 PGOM ARES 2020 MEMORIA XUSTIFICATIVA en pdf

DOCUMENTO IV: ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO

04 PGOM ARES 2020 EA-EE en pdf

DOCUMENTO V: NORMATIVA URBANÍSTICA

05 PGOM ARES 2020 NORMATIVA en pdf

DOCUMENTO VI: CATÁLOGO

06 PGOM ARES 2020 CATÁLOGO en pdf

DOCUMENTO VII: INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL

07 PGOM ARES 2020 ISA en pdf

DOCUMENTO VIII: INFORME DE SOSTIBILIDADE ECONÓMICA

08 PGOM ARES 2020 ISE en pdf

DOCUMENTO IX: PLANOS DE INFORMACIÓN

01 UBICACION COMARCAL – en pdf

02 PARROQUIAS – en pdf

03 HIDROGRAFIA – en pdf

04 REDE VIARIA – en pdf

05-1-1 REDE ABASTECEMENTO – en pdf

05-1-2 REDE ABASTECEMENTO – en pdf

05-2-1 REDE ABASTECEMENTO URBÁN – en pdf

05-2-2 REDE ABASTECEMENTO URBÁN – en pdf

05-2-3 REDE ABASTECEMENTO URBÁN – en pdf

05-2-4 REDE ABASTECEMENTO URBÁN – en pdf

06-1-1 REDE SANEAMENTO – en pdf

06-1-2 REDE SANEAMENTO – en pdf

06-2-1 REDE SANEAMENTO URBÁN – en pdf

06-2-2 REDE SANEAMENTO URBÁN – en pdf

06-2-3 REDE SANEAMENTO URBÁN – en pdf

06-2-4 REDE SANEAMENTO URBÁN – en pdf

07 REDE ENERXIA ELECTRICA – en pdf

08 USOS DO SOLO – en pdf

09-1 EQ ZV EXISTENTES – en pdf

09-2-1 EQ ZV EXISTENTES – en pdf

09-2-2 EQ ZV EXISTENTES – en pdf

09-2-3 EQ ZV EXISTENTES – en pdf

09-2-4 EQ ZV EXISTENTES – en pdf

10 AREAS DE INTERESE AMBIENTAL – en pdf

11 RISCOS NATURAIS – en pdf

12-1 ZONIFICACION ACUSTICA – en pdf

12-2 ZONIFICACION ACUSTICA – en pdf

12-3 ZONIFICACION ACUSTICA – en pdf

12-4 ZONIFICACION ACUSTICA – en pdf

12-5 ZONIFICACION ACUSTICA – en pdf

13 Servidumes para a protección de dominios públicos – en pdf

14 Servidumes Aeronauticas – en pdf

15 ZONAS INUNDABLES – en pdf

16 INCENDIOS – en pdf

DOCUMENTO X: PLANOS DE ORDENACIÓN

01 ESTRUCTURA ORGANICA DO TERRITORIO – en pdf

02-1 Ordenación Termo Municipal 5000_01 – en pdf

02-1 Ordenación Termo Municipal 5000_02 – en pdf

02-1 Ordenación Termo Municipal 5000_03 – en pdf

02-1 Ordenación Termo Municipal 5000_04 – en pdf

02-1 Ordenación Termo Municipal 5000_05 – en pdf

02-1 Ordenación Termo Municipal 2000_01 – en pdf

02-1 Ordenación Termo Municipal 2000_02 – en pdf

03 NR Alineación 3.1.1 – en pdf

03 NR Alineación 3.1.2 – en pdf

03 NR Alineación 3.1.3 – en pdf

03 NR Alineación 3.1.4 – en pdf

03 NR Alineación 3.1.5 – en pdf

03 NR Alineación 3.2.1 – en pdf

03 NR Alineación 3.2.2 – en pdf

03 NR Alineación 3.2.3 – en pdf

03 NR Alineación 3.3.1 – en pdf

03 NR Alineación 3.3.2 – en pdf

03 NR Zonificación 3.1.1 – en pdf

03 NR Zonificación 3.1.2 – en pdf

03 NR Zonificación 3.1.3 – en pdf

03 NR Zonificación 3.1.4 – en pdf

03 NR Zonificación 3.1.5 – en pdf

03 NR Zonificación 3.2.1 – en pdf

03 NR Zonificación 3.2.2 – en pdf

03 NR Zonificación 3.2.3 – en pdf

03 NR Zonificación 3.3.1 – en pdf

03 NR Zonificación 3.3.2 – en pdf

04 Urbano ARES 01 – en pdf

04 Urbano ARES 02 – en pdf

04 Urbano ARES 03 – en pdf

04 Urbano ARES 04 – en pdf

04 Urbano ARES 05 – en pdf

04 Urbano ARES 06 – en pdf

04 Urbano ARES 07 – en pdf

05 Urbano REDES 01 – en pdf

05 Urbano REDES 02 – en pdf

06 Urbano O POMBAL 01 – en pdf

07 Ordenación Termo Municipal POL_01 – en pdf

07 Ordenación Termo Municipal POL_02 – en pdf

07 Ordenación Termo Municipal POL_03 – en pdf

07 Ordenación Termo Municipal POL_04 – en pdf

07 Ordenación Termo Municipal POL_05 – en pdf

08 Servidumes Aeronauticas – en pdf

INFORMES SUFICIENCIA

PGOM ARES 2020_INFORME SUFICIENCIA EMAFESA en pdf

PGOM ARES 2020_INFORME SUFICIENCIA EDAR en pdf