APROBACIÓN DEFINITIVA PXOM 2020

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ARES

DOCUMENTO REFUNDIDO DO PGOM DE ARES CONFORME Á ORDE DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA CONSELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA DO 05/02/2020

ÍNDICE DOCUMENTOS:

00 PGOM ARES 2020 ÍNDICE en pdf
09 PGOM ARES 2020 PLANOS DE INFORMACIÓN ÍNDICE en pdf
10 PGOM ARES 2020 PLANOS DE ORDENACIÓN ÍNDICE en pdf

 

DOCUMENTO I: ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

01 PGOM ARES 2020 AMAP en pdf

 

DOCUMENTO II: ESTUDO DO MEDIO RURAL

02 PGOM ARES 2020 EMR en pdf