O Concello licita a concesión de tres postos no mercado municipal de Ares

Comparte esta nota de prensa

Nestes últimos días aprobáronse en Xunta de Goberno local as bases que regulan as condicións do procedemento de adxudicación, tamén publicadas onte no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

A persoa adxudicataria dos postos abonará 30 euros ao mes, 60 euros ao ano por auga e outros 118 euros anuais pola luz.

No marco da liña de traballo centrada na posta en valor do mercado municipal, o Concello vén de aprobar as bases de licitación para a explotación de tres postos: os números 6, 7 e 8, libres na actualidade. Toda persoa interesada na súa xestión ten vinte días naturais dende onte, data da publicación das bases no BOP, para a presentación de ofertas.

As propostas deberán presentarse a través do Rexistro Xeral do Concello en horario de luns a venres ou, se é o caso, por correo electrónico ou ordinario, acreditando o resgardo correspondiente de remisión, xunto coa data de imposición de envío na Oficina de Correos, e anuncialo o mesmo día ó órgano de contratación.

Na solicitude, deberase indicar a actividade que se pretende desenvolver no posto no caso de resultar adxudicatarias, pois esta non poderá coincidir con ningunha das que se están a desenvolver na actualidade nos postos activos: freiduría/bar, peixaría, venda de produtos gourmet e ultramarinos.

No tocante aos prezos mensuais, e ata que non se aprobe a ordenanza municipal fiscal na que se inclúan novas taxas, as persoas adxudicatarias aportarán 30 euros ao mes, xunto co recibo anual do lixo, 60 euros/ano pola auga e 118 euros/ano pola luz.

As concesións realizaranse por 10 anos (7 con posibilidade de prorrogalos 3 anos máis) e poderán realizarse a cargo do adxudicatario as obras de acondicionamento necesarias para a utilización do posto, así como as instalacións precisas para o exercicio da actividade, sempre e cando obteñan autorización municipal previa. Sexa coma for, nin as obras nin as instalacións poderán supor alteracións da fisonomía ou estrutura inicial do posto.

Pódeche interesar