Inventario e valoración da avifauna do concello de Ares

O presente informe redáctase a petición da Concellería de Turismo, Emprendemento, Patrimonio e Mobilidade do Concello de Ares. O alcance e contidos do presente traballo foron concretados durante o mes de abril de 2022, seleccionando a opción 1 entre tres alternativas propostas, opción consistente na elaboración dun listado valorado e comentado de aves presentes no […]

PLAN DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES 2022-2026

A igualdade de xénero non só é un dereito humano fundamental, senón que é un dos fundamentos esenciais para construír un mundo pacífico, próspero e sostible, tal e como indica a Axenda 2030 de Nacións Unidas. Son moitas as sociedades que recoñecen formalmente este dereito, pero é imprescindible que a igualdade traspase a formalidade e […]

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE ANO 2024 Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * (En días) Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral Ares 27,09 * Cando o dato reflíctese entre paréntese refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pago […]

Aviso de recollida de enseres

Lembramos que esta mesma noite do martes, 20 de setembro, todas as persoas que o desexen poden depositar os enseres e residuos voluminosos nos puntos designados a tal uso, ao carón dos contedores habituais para o depósito de lixo. A súa recollida realizarase mañá, terceiro mércores do mes, coma vén sendo habitual.  

Resultado primeira proba para a creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de Limpiador/a Municipal

ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS No salón de sesións do Concello de Ares, sendo as 10:30 horas do día 9 de setembro de 2022, […]

ESCOLAS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS 2022-2023

– XADREZ (+4 ANOS) ONDE: Na Casa da Xuventude. CANDO: Mércores de 17:30 a 18:30 horas. PREZO: 8,88 € (menores)// 13,06 euros (adultos) – TENIS (+6 ANOS) ONDE: No pavillón polideportivo municipal. CANDO: Martes e xoves de 18:30 a 20:00 horas. PREZO: 11,85 € – MINIBALONCESTO (6 A 16 ANOS) ONDE: No pavillón polideportivo municipal. […]

Listaxe definitiva admitidas/excluidas para a creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de Limpiador/a Municipal

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚMERO 417/22 DE DATA 7 DE SETEMBRO DO 2022 Publicadas as BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS no Boletín Oficial da Provincia […]

2º Exercicio fase oposición para a creación listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes, vacacións, que se poidan dar no posto de Oficial de 1ª Maquinaria para o Servizo de Auga

ACTA nº2 PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAlS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1 MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE AUGAS INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL Reunidos no salón de actos do Concello de Ares, senda […]

Durante estes días, no Mosteiro de Santa Catalina atoparás unha exposición de 20 paneis nos que se recolle a localización, descrición e funcionalidades das baterías de costa da provincia da Coruña, unhas construcións estratéxicas e historicamente indispensables para a protección do territorio marítimo.

A día de hoxe, son miradoiros únicos dende os que contemplar a paisaxe do Golfo Ártabro. A mostra, cedida temporalmente ao Concello pola Deputación da Coruña, poderá visitarse no cenobio ata o 31 de agosto, baixo horario de 18 a 20 horas, de luns a domingo, e tamén de 12 a 14 horas os domingos […]